escher blummen (lxiii)

image: Image vum photoset <<escher blummen (lxiii)>>.

image: Image vum photoset <<escher blummen (lxiii)>>.

image: Image vum photoset <<escher blummen (lxiii)>>.

image: Image vum photoset <<escher blummen (lxiii)>>.