escher blummen (xxx)

image: Image vum photoset <<escher blummen (xxx)>>.

image: Image vum photoset <<escher blummen (xxx)>>.

image: Image vum photoset <<escher blummen (xxx)>>.

image: Image vum photoset <<escher blummen (xxx)>>.