escher blummen (lxxxii)

Image vum photoset <<escher blummen (lxxxii)>>.

Image vum photoset <<escher blummen (lxxxii)>>.

Image vum photoset <<escher blummen (lxxxii)>>.

Image vum photoset <<escher blummen (lxxxii)>>.

Image vum photoset <<escher blummen (lxxxii)>>.