escher blummen (cxlviii)

image: Image vum photoset <<escher blummen (cxlviii)>>.

image: Image vum photoset <<escher blummen (cxlviii)>>.

image: Image vum photoset <<escher blummen (cxlviii)>>.