reflets du moretti
variations 0 chamfer noise 1

image: an image image: an image image: an image image: an image image: an image image: an image image: an image image: an image