reflets du moretti
variations 2 super ellipse 1

image: an image image: an image image: an image image: an image image: an image image: an image image: an image image: an image