escher Lyrik — [M] :: 4

image: read the poem!

This last animal is unusual too.
D’drëtte, en lescht, Déier ass och aartlech.

I took the photo in Utrecht.
Ech hunn et um Utrecht fotograféiert.

It has the head of a strange man.
Hei huet de Kapp vun e Mann vun e surrealeschten Tableau.

I suspect it is Spanish.
Ech denken dat den Déier verlaf huet, well ech mengen dat et spuenesch ass.

I have seen a similar animal painted by a Spaniard.
Ech hunn e Portrait vun e spueneschen Kënstler gesinn, dat e nëmmlecht Liewewiesen gemaach huet.

Perhaps it is French.
Vläicht et ass franséisch.