angst cycle (iii) — [τ] (ii)

i don’t do binary she said
i don’t do treachery i said

opposites

so that was tout